ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU

Badania wykazały, że zawartość tlenu w po­wietrzu zmienia się w rytmie dobowym i rocz­nym: wzrasta w godzinach nocnych i nad ra­nem oraz w porze jesienno-zimowej. Jednakże przy zmianie pogody związanej z przechodze­niem frontu atmosferycznego okresowość tych zmian ulega zakłóceniu. Prawdopodobnie gwał­towne zmiany zawartości tlenu w powietrzu powodują pogorszenie stanu zdrowia osób z nadciśnieniem, miażdżycą, neurasteników. Nie wykluczone, że mogą też one sygnalizować zmiany natężenia pól geomagnetycznego i geo­elektrycznego, zawartości jonów w powietrzu, temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru — czyli ogólnych warunków meteoro­logicznych. Z badań przeprowadzonych w Rydze przez N. Tiemnikową wynika, że im bardziej zmienia się ciśnienie powietrza, tym większe nasilenie zaostrzeń chorób układu krążenia, w związku z czym rośnie liczba interwencji pogotowia ra­tunkowego.