ZAPALENIE STAWÓW

Zapalenie stawów według I. Łazowskiego związane jest z zakłóceniem przepuszczalności błon komórkowych. Rozwija się ono u ludzi ze skłonnościami do tej choroby przy sprzyjają­cym wpływie zmian pogody. Obserwuje się przy tym wzrost poziomu miedzi w surowicy krwi. Badacze sądzą, że pierwiastek ten odgry­wa dużą rolę w procesach utleniania zachodzą­cych w organizmie.Bioklimatologia — badająca działanie czyn­ników atmosferycznych i klimatu na ustrój człowieka — w miarę rozwoju wiedzy o właś­ciwościach elektrycznych atmosfery, jonizacji powietrza i magnetyzmie ziemskim zyskuje nowe metody ochrony człowieka przed ich szkodliwym wpływem oraz leczenia klimatycz­nego.Może się zdarzyć, że ktoś udaje się na lecze­nie z Jakucka na Syberii do sanatorium nad Morzem Czarnym, korzysta z kąpieli leczni­czych, wygrzewa się na słońcu, kąpie się w mo­rzu, ale zamiast poczuć się lepiej, zapada na anginę, zaczyna odczuwać dolegliwości serca, czego przedtem nie miał. Za radą lekarzy ku­racjusz szybko wraca do domu.