OBNIŻENIE TEMPERATURY

Powodem tego jest zwiększenie się liczby drobnoustrojów cho­robotwórczych w powietrzu (w tumanach ku­rzu wzbijanych przez podmuchy wiatru), a więc prawdopodobieństwo przeniknięcia ich do or­ganizmu człowieka staje się większe. Obniżenie temperatury powietrza prowadzi do zakłócenia termoregulacji w kończynach i w błonach ślu­zowych dróg oddechowych, przede wszystkim u osób nie zahartowanych i mało przebywają­cych na powietrzu. Następstwem tego są prze­ziębienia, szczególnie częste przy niskiej tem­peraturze i silnym wietrze. Z całą pewnością można stwierdzić, że zmia­na pogody lub nawet poszczególnych jej czyn­ników wywołuje nasilenie się procesów choro­bowych. Środowisko atmosferyczne może bez­pośrednio wywoływać chorobę górską, udar cieplny, odmrożenie; przy jego zanieczyszczeniu może wystąpić wiele innych dolegliwości.