MIMO WYGODNYCH WARUNKÓW

Awcyn uważa, że mimo wygodnych warunków bytowania w miastach napięcie ner­wowe związane z tempem życia, zanieczyszcze­nie powietrza, nadmierny hałas decydują o przynależności dużych aglomeracji do regionów niekorzystnych dla człowieka z punktu widze­nia warunków klimatycznych.O wpływie klimatu wysokogórskiego na or­ganizm człowieka będzie mowa w dalszej części książki.Antarktydę nazywa się czasem „ekspery­mentem w przyrodzie”. Nie bez powodu środek tej lodowej tarczy o powierzchni 14 min km2 nazwano biegunem względnej niedostępności. Występują tam najniższe temperatury na Zie­mi, bardzo złe warunki solarne, długa polarna noc, niskie ciśnienie atmosferyczne (z powodu dużej wysokości nad poziomem morza), a po­nadto — wiatry, znacznie zwiększające suro­wość klimatu. Jednakże i w tych ciężkich wa­runkach człowiek nauczył się chronić przed zgubnym działaniem otaczającego środowiska i może tam prowadzić badania zwiększające jego możliwości panowania nad przyrodą, po­znania adaptacyjnych zdolności organizmu.