W GŁĘBI ANTARKTYDY

W głębi Antarktydy, na południowym biegunie magnetycznym, od wielu lat czynna jest ra­dziecka stacja „Wostok”, położona na wyso­kości 3600 m. W okresie polarnej nocy tempe­ratura spada tam do — 80°C i wieją bardzo silne wiatry. Do stacji tej można dolecieć ze stacji „Mimyj”, położonej na wybrzeżu kon­tynentu, samolotem po pięciu godzinach lotu. Nawet przy stworzeniu możliwie najlepszych warunków pracy i wypoczynku wewnątrz po­mieszczeń stacji, stosowaniu specjalnej odzieży i środków zapobiegawczych do ochrony dróg oddechowych od chłodu — nie każdy, nawet młody i zdrowy człowiek może przystosować się do bardzo surowych warunków klimatycz­nych, jakie tam panują. Niektóre z osób, które podczas zimowania na stacji „Wostok” zacho­rowały, trzeba było niezwłocznie przetranspor­tować do stacji „Mirnyj”, gdzie stan ich zdro­wia szybko się poprawił.