MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE

Możliwości adaptacyjne organizmu ludzkiego zależą od wielu czynników. Należą do nich ce­chy psychofizyczne, uwarunkowania genetycz­ne, przebyte wcześniej choroby. Najtrudniejsze okazują się zwykle pierwsze dwa tygodnie: przyspieszeniu ulegają tętno i oddech, wzrasta ciśnienie krwi, stężenie w niej hemoglobiny, liczba czerwonych krwinek. Na początku poby­tu ludzie odczuwają bóle głowy i cierpią na bezsenność, tracą apetyt, stają się drażliwi. W środku okresu zimowania organizm częścio­wo adaptuje się do istniejących warunków, tak że podczas snu i odpoczynku dolegliwości te ustępują. Tętno i ciśnienie krwi wracają do normy. Jednakże nawet najlżejsza praca wy­maga ogromnego wysiłku, któremu towarzyszy bardzo znaczne przyspieszenie oddychania i zwiększenie wentylacji płuc. Po przerwaniu pracy oddychanie i tętno wracają do normy.