WARUNKI ŻYCIA

Wa­runki życia w nie sprzyjającym dla człowieka środowisku przyrodniczym: w Arktyce, An­tarktyce, w upalnym klimacie pustyń, w wyso­kich górach — powinny być lepsze niż w za­siedlonych regionach o sprzyjającym klimacie. Stwierdzono, że proces aklimatyzacji może być ułatwiony dzięki wysokokalorycznemu i urozmaiconemu pożywieniu, z odpowiednią ilością świeżych owoców i warzyw. W tych wa­runkach zwiększa się bowiem, zapotrzebowanie organizmu na witaminy z grup A, B, D. Miesz­kania i miejsca pracy powinny być dobrze ogrzewane i wygodne, z odpowiednimi schow­kami do przechowywania i suszenia odzieży. Pomieszczenia te muszą być dobrze oświetlone, przy tym światło powinno mieć skład widmo­wy możliwie najbardziej zbliżony do światła słonecznego, aby przynajmniej częściowo eli­minowało niekorzystne działanie polarnej nocy.