ZNAJOMOŚĆ PROCESÓW

Znajomość fizjologicz­nych procesów przystosowania organizmu do niekorzystnych oraz szybko zmieniających się warunków przyrodniczych jest bardzo ważna w kosmonautyce i lotnictwie, przy prowadze­niu robót pod ziemią i pod wodą. Praktyczna wiedza w tej dziedzinie będzie coraz potrzeb­niejsza w miarę zagospodarowywania nowych obszarów kuli ziemskiej i opanowywania prze­strzeni okołoziemskiej. Problem przystosowania organizmu do nie­typowych warunków środowiska jest skompli­kowany i niełatwy do rozwiązania.. I to nie tylko dlatego, że w każdej chwili człowiek pod­
lega działaniu całego kompleksu czynników kosmicznych, ziemskich, atmosferycznych, ale także dlatego, iż jednocześnie wywierają wpływ czynniki genetyczne, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne.