REAKCJE ORGANIZMU

Takie reakcje organizmu na radykalnie zmie­nione warunki klimatyczne G. Daniszewski na­zywa dysadaptacyjnymi nerwicami klimatycz­nymi. Termin ten uwypukla, że istotą omawia­nych dolegliwości jest zakłócenie czynności systemu nerwowego pod wpływem zespołu bodźców klimatycznych o intensywności, do jakiej organizm nie był przystosowany. Do naj­częściej występujących dysadaptacyjnych ner­wic klimatycznych w północnych regionach należy zadyszka, która męczy polarników pod­czas pracy fizycznej przez pierwsze 3—4 mie­siące pobytu i wzmaga się wraz z nadejściem sztormowej pogody. Centralny układ nerwowy,reagując na niekorzystne dla organizmu bodźce klimatyczne oraz czynniki psychiczne (rozłąka z rodziną, zmiana trybu życia), wywołuje także zmiany w pracy gruczołów dokrewnych, a w konsekwencji w przemianie materii oraz składzie jonowym i koloidowym komórek i tka­nek.