ODDZIAŁYWANIE SUROWEGO KLIMATU

Oznacza to, że oddzia­ływanie surowego klimatu Północy w miarę przystosowywania się do niego staje się mniej dokuczliwe. Organizm powoli przystosowuje się do gwałtownych zmian pogody.Jakie systemy organizmu chronią go przed działaniem nietypowych dla niego bodźców przyrodniczych, których w pewnych sytuacjach nie można uniknąć?Mięśnie, tkanka nerwowa (neurony) i zakoń­czenia neuronów różnią się odpornością na zmęczenie pod wpływem działania na nie bodź­ców, a także szybkością rozprzestrzeniania się w nich sygnałów pobudzenia i hamowania. Du ­żą odpornością na zmęczenie charakteryzują się neurony w przeciwieństwie do ich zakończeń; pobudzone zakończenia przekazują sygnały wol­niej i szybciej ulegają zmęczeniu. Może się za­tem zdarzyć, że szybko następujące po sobie impulsy wpadają na siebie i powodują zakłó­cenia prowadzące do wzajemnego wygaszania się.