WRAŻLIWOŚĆ NA ZMIANĘ

Nie zawsze jednak tak bywa. W drugiej fazie niekiedy występuje nadmierne obciążenie we­getatywnych funkcji ustroju i zaburzenie me­chanizmów regulacji, co prowadzi do dysadap- tacyjnych nerwic klimatycznych, które w pew­nych przypadkach stają się tak intensywne, że jedynym wyjściem jest powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania. Najczęściej jednak po zastosowaniu odpowiedniego leczenia objawy chorobowe związane z aklimatyzacją ustępują. Nerwice te można w znacznym stopniu złago­dzić i jednocześnie skrócić okres przejścia do aklimatyzacji trwałej, zwiększając w tym cza­sie zużycie witamin. Sądzi się, ż,e wrażliwość na zmianę pogody uwarunkowana jest obniżeniem dynamiki pod­stawowych procesów zachodzących w korze mózgowej. Badania W. Juraża wykazały, że stan taki występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym.