WSPÓŁCZESNE NAUKI

Współczesna matematyka, cybernetyka, fizy­ka i chemia pozwalają głębiej wejrzeć w istotę procesów aklimatyzacji, zrozumieć, co się dzie­je wówczas w organizmie na poziomie komór­kowym i molekularnym, gdzie „wieją te prze­mienne wiatry”, których czas mierzy się w ty­sięcznych częściach sekundy. Można mieć na­dzieję, że osiągnięcia nauk przyrodniczych po­mogą medycynie w kierowaniu procesami le­żącymi u podstaw działania mechanizmów adaptacyjnych organizmu.Woda jest kolebką życia na naszej planecie, bez niej nie mogą istnieć żywe organizmy. Do charakterystycznych jej właściwości należy przede wszystkim zdolność rozpuszczania wielu związków mineralnych i organicznych, utlenia­nia metali, wiązania się z różnymi związkami nieorganicznymi i organicznymi, także^z tymi, które wchodzą w skład organizmu człowieka.