CZŁOWIEK I WODA

Woda stanowi około 65% masy ciała ludzkiego. Bez niej nie mogłoby przebiegać wiele proce­sów życiowych. Wymiana wody i rozpuszczo­nych w niej substancji pomiędzy krwią i limfą, między limfą a tkankami zapewnia stałość ciśnienia osmotycznego krwi i płynów ustro­jowych.W przyrodzie istnieje ciągłe krążenie wody. Z powierzchni mórz i oceanów w ciągu roku wyparowuje do atmosfery 450 000 km3 wody. Para wodna jest unoszona w górę, gdzie tem­peratura jest niższa niż na powierzchni Ziemi, ulega ochłodzeniu i zamienia się: latem — w deszcz, jesienią — w grad i krupę, zimą — w śnieg, znowu spada na Ziemię i tak w kółko.W ciągu roku 412 000 km3 wody atmosfera zwraca do mórz i oceanów, ponadto 37 000 km3 wody wpływa do nich z rzek pod działaniem siły ciężkości.Woda deszczowa jest uboga w domieszki; w 10 1 wody jest zaledwie 0,34 g zanieczysz­czeń. Jednakże podczas swej wędrówki po Zie­mi, często bardzo długiej, wzbogaca się o wiele substancji mineralnych i związków organicz­nych.