ZADZIWIAJĄCA SUBSTANCJA

Zwiększa się jej twardość na skutek wzrostu zawartości soli sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, w zależności od tego, jakie ska­ły spotyka na swej drodze. Część wody wpada w szczeliny w skorupie Ziemi i dociera do jej głębszych warstw, w których temperatura jest wyższa niż na powierzchni. Nagrzewając się tam, woda staje się jeszcze lepszym rozpusz­czalnikiem. Jeśli na swojej drodze trafi we wnękach skał na skupiska gazów (dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu, azotu), ulega nasyceniu nimi i znajdując naturalne ujście na powierzchnię ziemi wytryskuje jako fontanna, jeśli znajdowała się pod ciśnieniem, albo wy­pływa spokojnym strumieniem wody mineral­nej. W przypadku, gdy takie źródło przebija się na dnie rzeki, wzbogaca jej wodę w sole i gazy.