KĄPIELE W WODZIE MORSKIEJ

Kąpiele w wodzie morskiej wzbogacają orga­nizm w niezbędne mu substancje i mikro­elementy. Morska plaża i cały pas przybrze­żny szerokości około 200 m to naturalne inha­latorium. Ludzie znajdujący się w tej stre­fie wdychają mineralizowane powietrze (aero­zol morski) pozbawione pyłu, zawierające dro­bniutkie krople wody, sole morskie, fiton- cydy morskich wodorostów, pożyteczne bakte­rie morskie. Te czynniki decydujące o bodźco­wych właściwościach klimatu morskiego uwzględnia się przy budowie w strefie nadmor­skiej sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych. Budynki powinny być stawiane możliwie naj­bliżej brzegu; z oknami i balkonami od strony morza, aby najlepiej wykorzystać lecznicze działanie wody morskiej i powietrza.Badania fizjologów N. Woronina i A. Słoni- ma wykazały, że na wybrzeżach morskich w strefie klimatu ciepłego aklimatyzacja osób, które przyjechały z okolic o niekorzystnym klimacie, przebiega bez trudności i szybko.