SIŁA ŻYWIOŁU

Dlatego nie należy jak to niektórzy robią — bezpośrednio po kąpieli biec pod natrysk i zmywać z siebie, jak mówią, morską sól. Kąpiele morskie są wskazane nie tylko przy spokojnym morzu, ale także podczas przyboju umiarkowanej sile, kiedy to spieniona woda wzmaga bodźcowe działanie marskiego żywio­łu. Ciało kąpiącego się jest wówczas poddawane wodno-powietrznemu masażowi, podczas które­go występuje działanie mechaniczne morskich fal w połączeniu z fizjologicznym działaniem pęcherzyków mineralizowanego powietrza i wo­dy morskiej. Przy wzburzonym morzu kąpać się nie należy. Prawidłowo mogą ocenić swoje możliwości w stosunku do siły fali morskiej ludzie obeznani z morzem. Wczasowicze nie znający morza bardzo często nie doceniają siły żywiołu, co niekiedy kończy się tragicznie.