OCHŁADZANIE CIAŁA

Ochładzanie ciała podczas morskiej kąpieli sprzyja hartowaniu organizmu, a także przy­spiesza spalanie cukru i tłuszczy, wzmaga pra­cę nerek. Klimat morski, jak wynika z licz­nych obserwacji, ma wpływ na mechanikę od­dychania: ruchy klatki piersiowej są wolniej­sze i głębsze, wzrasta pojemność oddechowa płuc. Klimat ten sprzyja zabliźnianiu się ognisk gruźlicy w płucach. Zjonizowane morskie po­wietrze leczy chroniczne nieżyty górnych dróg oddechowych.Talasoterapia ma również dodatni wpływ na przebieg reakcji utleniająco-redukcyjnych, ja­kie zachodzą z udziałem enzymów podczas pro­cesów przemiany materii, oraz na stan układu nerwowego, prawidłową czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego, a ponadto uspraw­nia układ krążenia, normalizuje ciśnienie krwi sen. Dlatego pobyt w nadmorskich miejsco­wościach uzdrowiskowych i wczasowych zale­cany jest osobom, które chcą wzmocnić i za­hartować swój organizm.