NIE ZA DŁUGA KĄPIEL

Trzeba jednak pamię­tać, że kąpiel nie może trwać zbyt długo. Kie­dy dreszcze stają się tak silne, że zaczynamy szczękać zębami, a na ciele pojawia się gęsia skórka, kąpiel trzeba przerwać, bo może za­szkodzić. Należy pamiętać, że morze jest silnie działającym środkiem terapeutycznym, który powinien być stosowany z rozwagą. Czas trwa­nia i częstość kąpieli zależą nie tylko od stanu organizmu, lecz także od temperatury wody i powietrza, prędkości wiatru, natężenia pro­mieniowania słonecznego, stopnia zachmurze­nia, wilgotności powietrza. Czynniki te uwzglę­dnione są w specjalnie opracowanych przez balneologów nomogramach do określania da­wek kąpieli morskich. Większość osób może kąpać się w morzu przy temperaturze wody przekraczającej 17°C. Przy niższych tempera­turach — kąpią się tylko osoby zahartowane.Podczas kąpieli sole zawarte w wodzie mor­skiej osiadają na skórze i po wyjściu na brzeg i odparowaniu wody z powierzchni ciała pozo­stają na niej w postaci kryształków, wydłuża­jąc i wzmacniając reakcje skóry na bodźce działające podczas kąpieli.