JAK POWSTAŁY WODY LECZNICZE?

Ciekawe, że dzikie zwierzęta: dziki, niedźwie­dzie, jelenie — nierzadko korzystają ze źródeł wód mineralnych. W znakomitym opowiadaniu Zycie szarego niedźwiedzia E. Seton-Thompson barwnie opisał, jak stary niedźwiedź reumatyk Webb skutecznie leczył się kąpielami w dole napełnianym siarczanową wodą mineralną w Górach Skalistych, w pobliżu rezerwatu Yellowstone. Jak powstawały wody lecznicze? W jakich miejscach same wypływają na powierzchnię albo można się do nich dowiercić? Hydrogeolo­dzy stwierdzili, że kwaśne oraz alkaliczne (za­równo gorące, jak i chłodne), radoczynne, siar­kowodorowe, kwasowęglowe wody mineralne towarzyszą określonym strukturom geologicz­nym i są ściśle związane z przeszłością naszej planety, z budową i składem skał w różnych częściach Ziemi.