WODONOŚNA WARSTWA

Pod tymi warstwami zalegają skały nie przepuszczające wody, np. gliny, granity, od powierzchni dzieli wody głębinowe najczę­ściej glina. Jednakże mimo to do warstw prze­puszczalnych przenikają wody z opadów atmo­sferycznych. Dzieje się tak w miejscach, gdzie warstwa wodonośna podchodzi do powierzchni ziemi. Tak więc miejsce zasilania oddalone może być setki kilometrów od miejsca, gdzie dowiercono się do międzywarstwowych wód mineralnych.Gdy wodonośna warstwa razem z leżącymi nad nią warstwami nieprzepuszczalnymi two­rzy nieckę (zwaną też basenem), między warst­wowa woda znajduje się pod dużym ciśnie­niem. Jeśli w takiej niecce zostanie wykopana studnia, poziom wody w niej podniesie się albo nawet zacznie ona tryskać w postaci fontanny. Międzywarstwowe wody znajdujące się pod ciśnieniem nazywane są wodami artezyjskimi (od francuskiej prowincji Artois, gdzie po raz pierwszy znaleziono tego typu źródła).