SKŁAD I LECZNICZE DZIAŁANIE

Biorąc pod uwagę skład i lecznicze działa­nie źródeł Iwanow i Niewrajew wyróżnili sie­dem rodzajów naturalnych wód mineralnych. Do grupy A zaliczono wody, których lecz­nicze działanie zależy od zawartości w nich substancji mineralnych i składu jonów. Ze względu na ilość rozpuszczonych soli dzielą się one na wody o niewielkiej mineralizacji i diu- retycznym (moczopędnym) działaniu, o średniej mineralizacji, stosowane — podobnie jak po­przednie — w kuracjach pitnych, oraz o dużej mineralizacji, stosowane do kąpieli leczniczych. Należy pamiętać, że picie wód chlorkowych siarczkowych o mineralizacji większej niż 14—15 g na litr może prowadzić do podrażnie­nia błony śluzowej żołądka i zaostrzenia cho­rób przewodu pokarmowego. Solanki (o mine­ralizacji większej niż 150 g/l, a niekiedy do­chodzącej do 650 g/l) nawet do kąpieli leczni­czych należy rozcieńczać słodką wodą.