BRATNIE DYSCYPLINY LODOWE

Dodajmy, że bratnie dyscypliny lodowe (jazda szybka i figurowa) również nie skłaniają do szczególnych za­chwytów, zaś telewizja pokazująca sport na najwyższym po­ziomie nie zachęca do akceptowania widowisk miernych.Powrót do społecznej atrakcyjności, Wyjście z , regresu mie­rzonego liczbami, wymagałoby zapewne działań na wielu fron­tach. Potrzebne byłoby usportowienie zabawy z * krążkiem na lodowisku szkolnym i reaktywowanie wielu „dorosłych” sekcji, bez naciskania o wyniki. Ale zarazem trzeba by przywrócić rangę życia towarzysko-klutiowego.