TECHNIKI REALIZACYJNE

Chyba, że działanie., zawiera w sobie elementy wyczynu, heroizmu, ryzyka. Nie­zwykłości, nawet snobizmu. Takie właśnie działanie ma szansę przyciągnąć uwagę ludzi, pokierować-ich wielomiesięcznym — ba, wieloletnim — wysiłkiem, wymusić swego’ rodzaju ascezę treningową, zachęcić innych do tego samego. A najważniejsze zmobilizować wolę wytrwania do  końca. Do owej mety na Stadionie Dziesięciolecia, gdzie najbardziej. zdumiewający okazał się nikły procent, tych którzy odpadli. Techniki realizacyjne maratonu wyraziły’również w jakimś stopniu’ aktualną sytuację \polskiej kultury fizycznej. Ogólno­światowa moda na bieganie ^znalazła szybko oddźwięk w naszych środkach masowego przekazu, głównie telewizji.