WSPANIALE POJĘTY SPOSÓB

Jest to wspaniale pojęty „sportowy sposób ’ życia”., Niestety łatwiejszy do realizowania w krajach .ustabilizowanej samodys­cypliny społecznej, niż tam, gdzie przewalają się raz po, raź fale. emocji zbiorowych i zniszczeń…Ale „sportowy sposób życia” mógłby u nas, w konkretnych, polskich warunkach ostatnich dziesiątków lat oznaczać coś zu­pełnie. innego: ; wygodną egzystencję wewnątrz sportu,, w i ra­mach jego organizacyjnej-struktury i w zasięgu jej wpływów. , Oznaczałoby to wieczne’przebywanie pomiędzy klubem a kadrą, treningiem .i zgrupowaniem, wyjazdem i meczem. Wśród tre­nerów, rywali,–działaczy, sędziów, organizatorów, oficjeli.