TYLKO SPORT

Z nie najgorszym skutkiem.Ambicja jest wspaniałym mechanizmem poruszania psychiki ludzkiej, ale wymaga ostrożnego obchodzenia się. Także i w spor­cie jest miejscowością niedużą, ale odznaczającą się od dawna niesłychanie dynamiczną młodzieżą. Od kiedy pamięć sięga, wędrowała ona stąd na studia, na dobre fachowe pozycje w prze­myśle. P. dawało krajowi wspaniałych, bystrych inżynierów,’ ar­tystów, naukowców, _ wojskowych. Zarazem ,P. . było twierdzą sportu, miejscem narodzin wielu mistrzów. Kto wie, czy symbio­za sportu i kultury nie stanowiła o sukcesie jednego i drugiego?