PRZY NIEKTÓRYCH CHOROBACH

Jed­nakże przy niektórych chorobach suche powie­trze ma właściwości lecznicze. Tak na przykład w jednym z najbardziej gorących i suchych obszarów Związku Radzieckiego — w Bajram- -Ali w Azji Środkowej, gdzie roczna suma opadów nie przekracza 200 mm, leczy się cho­roby nerek. W takim klimacie nerki nie pra­cują zbyt intensywnie, ich funkcję przejmuje częściowo skóra, z której wyparowuje duża ilość wody. W wielu przypadkach taki klimat pomaga przezwyciężyć niektóre dolegliwości nerek. Ale w gorącym i suchym klimacie (np. w Bajram-Ali, Samarkandzie) mogą się leczyć tylko osoby ze sprawnym układem krążenia, znoszące bez uszczerbku dla zdrowia upały do­chodzące do 40—45°C.Wiadomo, jak dokuczliwy jest 35—40°C upał przy bardzo dużej wilgotności powietrza (np. w Poti albo w Batumi), wywołującej uczucie duchoty trudne do wytrzymania.