ODCZUCIE TEMPERATURY POWIETRZA

Szczególnie przeciwwskaza­ny jest pobyt w okresie letnim w upalnym klimacie wybrzeża Morza Czarnego (okolice Batumi) dla chorych na reumatyzm i zapalenie stawów, gdyż bardzo niekorzystne jest oddzia­ływanie zarówno wilgotnej gleby, jak i wilgot­nego powietrza. W takich warunkach czują się też nte najlepiej ludzie, u których układ ter- moregulacyjny nie działa dostatecznie spraw­nie, a także nawet ci, którzy nie odczuwają żadnych dolegliwości. Nie tylko przy reuma­tyzmie, ale także przy dychawicy oskrzelowej zwiększona wilgotność powietrza wywołuje zwykle nawroty i nasilenie objawów chorobo­wych. Dlatego wypoczynek i leczenie osób z tymi schorzeniami w bagnistych okolicach, w klimacie wilgotnym jest niewskazane. Odczucie temperatury powietrza zmienia się w zależności od pory roku i strefy geograficz­nej. Dla przykładu — jeżeli w marcu w okoli­cach Moskwy temperatura +5°C wywołuje su­biektywne odczucie ciepła, to w połowie maja przy tej temperaturze człowiek może trząść się z zimna.