W SANATORIACH I SZPITALACH

W sa­natoriach i szpitalach na tycfl terenach, sto­sownie do stopnia surowości pogody (określo­nego według skali Bodmana), ustala się odpo­wiednie zabiegi klimatoterapeutyczne oszczę­dzające lub hartujące organizm człowieka (prze­chadzki, spacery, jazdę na nartach, wycieczki). Należy jednakże zauważyć, że przy chłodnej, ale niezbyt mroźnej pogodzie, szczególnie jeśli nie towarzyszy jej podwyższona wilgotność po- . wietrzą, wiatr o umiarkowanej prędkości stanowi czynnik tonizujący przy hartowaniu orga­nizmu, ułatwia i przyspiesza adaptację do pa­nujących warunków klimatycznych.Interesujący z punktu widzenia klimatu jest Noworosyjsk — ważne miasto portowe położo­ne nad Morzem Czarnym, w głębi Zatoki Noworosyjskiej. Wydawałoby się, że w mieście tym i w jego okolicy powinny istnieć doskonale warunki do leczenia klimatycznego. W rzeczy­wistości tak nie jest, a to z powodu silnych wiatrów. Kto osiedlił się albo przebywał dłu­żej w Noworosyjsku, poznał, co to „nord-ost” wiatr północno-wschodni.