W TERMINOLOGII

W terminologii biometeorologicznej ludzi-barometry nazywa się mateoropatologami. Dane zebrane w różnych ośrodkach w ciągu wielu lat pozwalają na stwierdzenie, iż ponad połowa osób ze schorzeniami układu krążenia należy do tej grupy. Żle znoszą zmiany pogody także ludzie chorzy na gruźlicę płuc. Okazuje się, na przykład, że w uzdrowisku Libani w Gruzji w okresach niepogody częściej występuje u tych chorych podwyższenie ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, objawy pogorszenia samopo­czucia. Stwierdzono, że przy zmianach pogody u chorych na gruźlicę następuje spadek zawar­tości tlenu w krwi o 2—4%, powodujący dusz­ność i trudności w oddychaniu. Przy gwałtownych zmianach pogody kura­cjuszom z chorobami układu krążenia, płuc, dychawicą oskrzelową zaleca się ścisłe podpo­rządkowanie wskazówkom lekarzy, przerywa się im czasowo kąpiele lecznicze, zakazuje się kąpieli morskich, przebywania na słońcu i dal­szych wycieczek, ponadto aplikuje się im leki rozszerzające naczynia krwionośne i środki uspokajające.