KORZYSTNY WPŁYW NA ORGANIZM

Ko­rzystnie wpływają na organizm człowieka ką­piele morskie. Wiąże się to z działaniem pod­czas kąpieli, a także po jej zakończeniu całego kompleksu bodźców przyrodniczych. Dlatego też już od dawna w okolicach nadmorskich lo­kuje się ośrodki wypoczynkowe i uzdrowisko­we. Jakie względy decydują o tym? Przede wszystkim wiele sprzyjających zdrowiu czyn­ników środowiskowych, działających jednocze­śnie: klimat morski pozbawiony gwałtownych zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatu­ry, substancje zawarte w wodzie morskiej, jej termiczne i mechaniczne oddziaływanie na or­ganizm człowieka, promieniowanie słoneczne, nagrzane plaże piaskowe, a także łagodzący wpływ krajobrazu nadmorskiego na psychikę człowieka.