PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW LECZNICZYCH

Wody kwasowęglowe stosowane są zarówno do picia, jak i do kąpieli. Przydatność ich do celów leczniczych związana jest z zawartością rozpuszczonego dwutlenku węgla. Wiadomo, że rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury (przy 0°C wynosi ona 3,35 g/l, przy 20°C — 1,69 g/l, przy 40°C — 0,97 g/l).Zwykle w kąpielach kwasowęglowych woda ma temperaturę 33—37°C. Tak więc, aby roz­twór był nasycony, albo jeszcze lepiej — prze­sycony, musujący, powinien zawierać w litrze nie mniej niż 1,4 g C02. W wodzie kwasowę- glowej z gorących źródeł dwutlenek węgla wy­dziela się w postaci pęcherzyków już przy stę­żeniu 0,6—0,7 g/l. Wody kwasowęglowe stoso­wane w kuracji pitnej nie muszą być roztwo­rami nasyconymi.W podziemnych komorach dwutlenek węgla rozpuszcza się w wodzie i daje słaby kwas wę­glowy, który reagując z zasadami tworzy sole stanowiące główne składniki wapienia, kredy, marmuru.