Opieka nad osobami starszymi to wymagające zajęcie?

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, stajemy przed wyzwaniem, jakim jest opieka nad osobami starszymi. Seniorzy nie tylko czują się samotni, ale też mogą mieć problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. W zależności od stanu zdrowia może przerastać ich wykonywanie codziennych czynności. Istnieją różne rozwiązania, by pogodzić wyzwania codziennego życia z opieką nad starzejącym się rodzicem. Kiedyś, gdy kobiety nie pracowały i wychowywały dzieci, to na nie spadał obowiązek opieki nad osobami starszymi. Mieszkaliśmy w domach wielopokoleniowych, co znacznie ułatwiało podział obowiązków przy seniorze, który miał kontakt nie tylko z dziećmi, ale też wnukami. Dziś dorosłe dzieci często emigrują do innego miasta, a seniorom zapewniają opiekę poprzez wynajęcie opiekunki lub przeniesienie rodzica do prywatnego domu opieki. Opieka nad osobami starszymi wymaga cierpliwości, odporności na rutynę, a także nerwów ze stali, gdy konieczne jest wezwanie pomocy w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia seniora.