NAPIĘCIA DNIA CODZIENNEGO

Nie uwolnią od napięć dnia codziennego, które rodzi (obok poli tyki i gospodarki) nasza nie najlepsza organizacja życia zawodowego, komunikacja itp. Inaczej mówiąc’, odradzam czynienie z biegów kamienia filozoficznego. Zrezygnowałbym z górnolot­nych obietnic propagandowych. Napisałem to i przyszła mi na myśl kulturystyka, która miała nas zbiorowo wyzwolić z kompleksu cherlactwa. Potem, o ile '* się nie mylę, dżudo miało nas zdyscyplinować, zarazem ratując od napadu rozbójników w ciemnej ulicy. Teraz młodzi ludzie wydają gardłowe okrzyki i zadają wyimaginowane ciosy nogą w okolicę ucha przeciwnika.