RADYKALNE DZIAŁANIE

Joubert postanowił działać radykalnie: odciąć gnijącą gałąź; Okazało się po jej ucięciu, że nie ma drzewa! Oficjalna wersja głosi, że lata błędów szkoleniowych, przy­padkowych programów i chaotycznych działań spowodowały, iż następców Patricka Russela i Jean-Noel, Auger’a — głównych „rebeliantów” — nie było. Wyjaśnia-ona cząstkę sprawy. Przy­patrywałem się tłumom francuskich narciarzy: jeżdżą pewnie i      anachronicznie. Na niezliczonych slalomach, ustawianych dla dzieci i młodzieży, nie widać zbyt. wiele jazdy z „zębem”. Na­sze szkółki, bielska czy zakopiańska, pracujące w nieporównanie  gorszych warunkach,- potrafiłyby to robić lepiej. A więc winą. byłby program masowego nauczania?Tak i nie. Bo ów program nie rodzi się w próżni.