PODCZAS KĄPIELI

Podczas kąpieli w łaźni pa­rowej ciało człowieka jest poddawane równo­cześnie działaniu gorącej wody, pary wodnej i masażowi przez nacieranie gąbką albo sma­ganie witką brzozową. Przyspiesza to przemia­nę materii, oczyszcza skórę z substancji wyda­lanych z organizmu przez pory na jej powierz­chnię. Poprawia się także krążenie krwi, co ko­rzystnie wpływa na samopoczucie. Polewanie ciała chłodną wodą albo nacieranie śniegiem po gorącej kąpieli wywołuje korzystne dla zdrowego organizmu wstrząsowe reakcje na­czyń krwionośnych. Do wypróbowanych sposobów hartowania na­leżą również kąpiele w zimnej wodzie. Są lu­dzie, którzy kąpią się w rzekach i jeziorach także zimą. Ostatnio ten sposób bodźcowego działania na organizm i hartowania go jest co­raz bardziej doceniany; uzasadniono naukowo celowość jego stosowania w niektórych przy­padkach. Ludzie zahartowani nie przeziębiają się, cieszą się dobrym zdrowiem, są żywotni.